شرایط جدید مهاجرت به کانادا
Migration Focus : نام نویسنده

شرایط جدید مهاجرت به کانادا

فهرست مشاغل مورد نیاز کانادا در برنامه جدید مهاجرتی فدرال ویژه متخصصان و کارشناسان اعلام شد و این برنامه از چهارم ماه می سال میلادی ۲۰۱۳ قابل اجرا خواهد بود. خلاصه‌ای از مقررات جدید و معیارهای انتخاب مهاجر در این برنامه مهاجرتی در پی خواهد آمد.
 
برنامه مهاجرتی ویژه صاحبان مشاغل فنی، حرفه‌ای و پیشه وران برنامه مجزای دیگری است که از دوم ژانویه ۲۰۱۳ آغاز شده است و متقاضیان در صورت احراز شرایط می‌توانند درخواست اقامت دائم خود در آن برنامه مهاجرتی را به اداره شهروندی و مهاجرت کانادا ارسال نمایند. (اطلاعات بیشتر در مورد برنامه مهاجرتی جدید ویژه صاحبان مشاغل فنی، حرفه‌ای و پیشه وران)
 
معیار های انتخاب متخصصان و کارشناسان بر اساس مقررات جدید:
 
 
مهاجران در این برنامه مهاجرتی بر اساس معیارهای شش گانه زیر انتخاب می‌شوند. این معیار‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
 
۱- مهارت متقاضی در زبان‌های انگلیسی و یا فرانسه
 
۲- میزان تحصیلات متقاضی
 
۳- پیشنهاد رسمی کار از کارفرمای کانادایی
 
۴- سابقه کار متقاضی
 
۵- سن متقاضی
 
۶- توان سازگاری و انطباق پذیری به محیط زندگی جدید (مهارت همسر متقاضی در زبان انگلیسی یا فرانسه، سابقه کار یا تحصیل متقاضی و یا همسر او در کانادا، پیشنهاد کار رسمی، داشتن فامیل درجه اول در کانادا برای متقاضی یا همسر وی)
 
سیستم امتیاز بندی:
 
معیارهای انتخاب ذکر شده در بالا، حداکثر ۱۰۰ امتیاز را دارا هستند. متقاضیانی که ۶۷ امتیاز از مجموع این ۱۰۰ امتیاز را دارا باشند، واجد شرایط درخواست مهاجرت به کانادا در این رده مهاجرتی هستند. معیارهای انتخاب در سیستم جدید مشابه معیارهای انتخاب در سال‌های گذشته است ولی اداره مهاجرت کانادا تغییرات عمده‌ای در نحوه توزیع امتیازات برای سال جدید میلادی (۲۰۱۳) پیشنهاد کرده است. جدول زیر نحوه توزیع این ۱۰۰ امتیاز را در سیستم امتیازبندی پیشنهادی جدید مقایسه می‌نماید:
 
 
امتیاز اختصاص داده شده به مهارت و دانش زبان های رسمی کانادا:
 
مطابق با مقررات جدید پیشنهادی، در مجموع حداکثر ۲۸ امتیاز به مهارت‌های زبانهای رسمی کانادا (انگلیسی و فرانسه) تعلق می‌گیرد. ۲۴ امتیاز از این مجموع ۲۸ امتیاز به زبان اول و فقط ۴ امتیاز به زبان دوم اختصاص داده می‌شود. بر اساس تغییرات پیشنهادی، فقط متقاضیانی واجد شرایط خواهند بود که دانش زبان انگلیسی یا فرانسه آن‌ها در هر ۴ مهارت (شنیدن، خواندن یا درک مطلب، نوشتن و صحبت کردن) از میزان «آستانه مهارت‌های زبانی کانادا» بالا‌تر باشد. میزان آستانه مهارت‌های زبانی که در نظر گرفته شده است سطح هفت از معیار سنجش زبان در کانادا (Canadian Language Benchmark 7=CBL7) است. جدول زیر برابری سطوح مختلف معیارهای سنجش زبان در کانادا به نمرات آزمون زبان انگلیسی (آیلتس) و آزمون زبان فرانسه (تف) را نشان میدهد.
 
متقاضیانی که انگلیسی را به عنوان زبان اول انتخاب می‌کنند بایستی نمره آیلتس ۶ یا بیشتر در هر ۴ مهارت (شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن) داشته باشند تا واجد شرایط شناخته شوند. متقاضیانی که نمره زبان آیلتس آن‌ها در یک یا چند مهارت کمتر از ۶ باشد واجد شرایط نخواهند بود.
 
در صورتیکه زبان اول متقاضی فرانسه باشد کسب حداقل این نمرات برای احراز شرایط درخواست مهاجرت در رده مهاجرتی فدرال ویژه متخصصان و صاحبان مشاغل حرفه ای الزامی است.
 
صحبت کردن=۳۰۹، شنیدن=۲۴۸، خواندن و درک مطلب=۲۰۶، نوشتن=۳۰۹
 
امتیاز اختصاص داده شده به مدرک تحصیلی و مدت زمان تحصیلات:
 
مطابق مقررات جدید امتیاز مربوط به مدرک تحصیلی متقاضیان مهاجرت در رده متخصصان پس از ارزشیابی مدرک تحصیلی آنها در کانادا توسط موسسه ارزشیابی مورد تایید اداره مهاجرت تعلق خواهد گرفت. جدول زیر نحوه توزیع امتیاز به مدرک تحصیلی و مدت زمان تحصیل متقاضیان را نشان میدهد. 
 
امتیاز اختصاص داده شده به پیشنهاد کار رسمی از کارفرمای کانادایی:
 
به متقاضیانی که بتوانند از کارفرمایی که در کانادا مشغول به کار و فعالیت اقتصادی است پیشنهاد رسمی کار دریافت کنند، هنگام درخواست مهاجرت در رده متخصصان ۱۰ امتیاز اختصاص داده خواهد شد. از طرفی داشتن پیشنهاد کار ۵ امتیاز دیگر هم در بخش سازگاری و انطباق پذیری به متقاضیان اختصاص می‌دهد (اگر ۱۰ امتیاز مربوط به سازگاری و انطباق پذیری را از بخش‌های دیگر آن کسب ننموده باشند).
 
 
 
 
امتیاز اختصاص داده شده به سابقه کار متقاضی:
 
حداکثر ۱۵ امتیاز به سابقه کار در خارج از کانادا تعلق می‌گیرد. جدول زیر نحوه توزیع امتیاز سابقه کار را نشان می‌دهد.
 
امتیاز اختصاص داده شده به سن متقاضی:
مطابق سیستم جدید به متقاضیانی که سن آن‌ها بین ۱۸ تا ۳۵ سال باشد ۱۲ امتیاز تعلق می‌گیرد. متقاضیای که سن آن‌ها بیشتر از ۳۵ سال باشد به ازای یک سال اضافه سن، یک امتیاز از دست خواهند داد. در نتیجه متقاضیانی که ۴۷ سال یا بیشتر داشته باشند، هیچ امتیازی مربوط به سن خود دریافت نمی‌کنند. جدول زیر سیستم امتیاز اختصاص داده شده به سنین مختلف را نشان می‌دهد.
 
امتیاز اختصاص داده شده به معیارهای سازگاری و انطباق پذیری:
حداکثر ۱۰ امتیاز به این بخش اختصاص داده خواهد شد.
برچسب ها:  مهاجرت به کانادا

برای این مقاله هنوز نظری وارد نشده . فرم زیر را پر نمائید و اولین نظر دهنده درباره این مقاله باشید

نظر خود را وارد نمایید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد ، وارد نمودن اطلاعات در فیلدهای ستاره دار الزامی است *