خاتمه پذیرش پرونده مهاجرت استانی ساسکاچوان کانادا

خاتمه پذیرش پرونده مهاجرت استانی ساسکاچوان کانادا

1392-05-04

بنا به اعلام مقامات استانی ساسکاچوان در تاریخ 24 جون سال جاری، ظرفیت برنامه سرمایه گذاری و كارآفريني اين استان (هر 3 گروه) در سال 2013، تکمیل شده است.
 
در ادامه این خبر آمده است که تا 31 دسامبر 2013، هیچ پرونده سرمایه گذاری و كارآفريني استانی ساسکاچوان مورد بررسی قرار نمی گیرد. شواهد نشان می دهد، تغییراتی در این برنامه مهاجرتی اعمال خواهد شد.
ظرفیت این برنامه استانی در سال 2013، 225 پرونده بوده است.
البته شايان ذكر است، برنامه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي (Farmers) استان همچنان پرونده پذيرش مي كند.