شروع برنامه گرین کارت لاتاری 2015 آمریکا

شروع برنامه گرین کارت لاتاری 2015 آمریکا

1392-07-21

وب سایت travel.state.gov اعلام نمود برنامه گرین کارت لاتاری برای دریافت گرین کارت در سال 2015 از تاریخ 1 اکتبر (مطابق با 9 مهر 1392) لغایت روز شنبه 11 آبانماه 1392 برای دریافت اطلاعات افراد متقاضی باز است . هر نفر میتواند برای افرار فامیل خود (وابستگان درجه 1 ) تقاضای الکترونیکی خود را که از طریق پر نمودن فرم الکترونیکی وب سایت است ، ارسال نماید . 

این فرصت برای دریافت گرین کارت آمریکا یک فرصت استثنایی است که نیاز به بخت و اقبال فراوانی دارد . سایت مایگرشن فوکوس آرزوی موفقیت برای تمامی افراد درخواست دهنده را دارد