تحلیل آماری افراد انتخاب شده برای تکمیل مدارک مهاجرت به نیوزلند

تحلیل آماری افراد انتخاب شده برای تکمیل مدارک مهاجرت به نیوزلند

1392-11-14

آمارهای افراد انتخاب شده از Pool برای مهاجرت به نیوزلند

آمارهای افراد انتخاب شده از سیستم Pool برای تکمیل و ارسال مدارک مهاجرت به نیوزلند در سال 2013 ، همگی از سخت تر شدن اوضاع خبر میدهد . بر اساس آخرین گزارش ها از 
سیستم انتخاب افراد ، در سال 2013 برای مهاجرت تخصصی حاکی از افزایش این امتیاز و همچنین انتخاب افراد دارای پیشنهاد شغلی میباشد .

آمار اجرای سیستم انتخاب از pool برای مهاجرت به نیوزلند

در مجموع 26 بار انتخاب افراد واجد شرایط مهاجرت به نیوزلند ، فقط افرادی که دارای 140 امتیاز بوده اند و یا دارای جاب آفر (پیشنهاد شغل در نیوزلند) بوده اند انتخاب شده اند .
برای کسب امتیاز برای مهاجرین نیوزلند که از ایران اقدام میکنند ، و با توجه به آنکه تعداد اندکی از این مهاجرین میتوانند قبل از رسیدن به نیوزلند و دریافت
ویزای مهاجرت ، پیشنهاد کاری داشته باشند تنها راه کسب امتیاز 140 از سیستم امتیازی مهاجرت به نیوزلند میباشد .

امتیاز مورد نیاز برای مهاجرت به نیوزلند در سال 2014

بر اساس آمار منتشره ، سال 2014 نیز مانند سال 2013 خواهد بود و داشتن 140 امتیاز برای مهاجرت به نیوزلند برای مهاجرین ایرانی که از طریق skilled migration اقدام میکنند اجباری است